Promote awareness and importance of forestry

a Tanzania Forest Fund objective ... More

Downloads

Call for Project Proposals - 2016/2017

Posted in: News and Events,Publications and Reports,Downloads0

Project proposals from individuals, local community groups, non-governmental organizations, faith based organizations, academic institutions, non-academic institutions, research institutions, private sectors, central government ministries, departments…

Read This Article

Tangazo la kuitisha Maandiko ya Mradi - 2016/2017

Posted in: News and Events,Publications and Reports,Downloads0

Mfuko unakaribisha maandiko ya miradi ya kuomba ruzuku kutoka watu binafsi, vikundi vya jamii, asasi zisizo za serikali, jumuiya/taasisi za kidini, asasi/taasisi za mafunzo, asasi zisizo za mafunzo, taasisi za utafiti, wizara, idara, na wakala za serikali,…

Read This Article

Tangazo la Kuitisha Maandiko ya Miradi

Posted in: News and Events,Downloads0

Mfuko wa Misitu Tanzania unashirikisha wadau katika kutekeleza shuguli zake. Utoaji wa ruzuku ni njia mojawapo ya ushirikiswaji wa wadau

Read This Article

Call of Project Proposal 2014/15-English Version

Posted in: News and Events,Downloads0

Tanzania Forest Fund involves various stakeholders in an effort to attain its objectives. In that regards, Tanzania Forest Fund is calling for project proposals

Read This Article

Guidelines for Preparation of Project Proposals and Procedures for Making Grants

Posted in: Downloads0

Tanzania Forest Fund prepared Guidelines for Preparation of Project Proposals and Procedures for Making Grants as an attempt to contain challenges of achieving fairness, transparency and efficiency in its operations. It is evident that organizations with…

Read This Article

Mwongozo wa Kuandaa Maandiko ya Mradi na Utaratibu wa Kutoa Ruzuku

Posted in: Publications and Reports,Downloads0

kwa ajili ya kutekelezea miradi na kusimamia ruzuku hiyo zinaheshimika kwa uwazi huo na uadilifu. Aidha, kuwa na utaratibu sanifu kunasaidia kudumisha mawasiliano muhimu kati ya waombaji wa ruzuku na
waliopatiwa ruzuku hiyo.

Read This Article

Categories

Video Widget

Latest Posts

Mission and Vision

Vision
To be a long term and sustainable source of funding for sustainable management of forest resources for the benefit of present and future…

Read More »